Espai Personal
inici
qui sóc
serveis
per saber-ne més
contacte
Trastorns d'aprenentatge
Què són els trastorns de l'aprenentatge?

Hi ha un nombre important de nens que, malgrat tenir una intel·ligència normal i una escolarització correcta, tenen dificultats escolars i baix rendiment acadèmic. Una de les principals causes d'aquestes dificultats les trobem en els TRASTORNS DE L'APRENENTAGE.

Els trastorns d'aprenentatge més coneguts, degut segurament a la seva més alta prevalència entre els nens i nenes en edat escolar, són la Dislèxia i el Trastorn de dèficit d'atenció i hiperactivitat (conegut per TDAH). Existeixen, però, altres trastorns que també afecten al rendiment escolar, acadèmic, conductual i/o emocional dels nens. Possiblement no són tan coneguts, però també hi són: el trastorn d'aprenentatge no verbal (TANV), els trastorns del desenvolupament del llenguatge (TDL), la discalcúlia, la disortografia o la disgrafia.

Els trastorns d'aprenentatge són diversos, tenen diferent simptomatologia i, evidentment, requereixen pautes diferenciades de reeducació o tractament. Un diagnòstic acurat ens portarà a una intervenció específica per a cada cas. I un tractament adequat i a temps aportarà, no només unes millores escolars i acadèmiques, sinó també una millora de l'autoestima, més alta motivació i un estat anímic i emocional més sa.

Quan hauríem de pensar en un trastorn d'aprenentatge?


Hi ha alguns indicis que ens poden fer pensar que el nen presenta algun trastorn de l'aprenentatge. Per exemple: haurem d'estar alerta amb el rendiment que el nen té a l'escola, si mostra alguna dificultat específica en alguna àrea en concret, si hi ha un rebuig per part del nen per anar a l'escola, si es troba desmotivat davant els ensenyaments o si s'han manifestat algun trastorn de conducta o dificultats en les relacions.

A continuació descriurem breument els principals trastorns de l'aprenentatge que es donen més habitualment a les nostres aules.
TDAH

Dislèxia

Altres trastorns d'aprenentatge
info@espaipersonal.com | 639 44 79 19
Tots els drets reservats a espai personal

 

 

 

Espai Personal