inici
qui sóc
serveis
per saber-ne més
contacte
TDAH


El trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat és un trastorn d'origen neurobiològic que comporta als nens que ho pateixen una dificultat en l'autocontrol de la seva conducta.

Es caracteritza per la presència de tres símptomes, que es poden presentar per separat o bé combinats:

Hiperactivitat: és l'excès d'activitat motora o també de parla.

Impulsivitat: és l'absència de processos reflexius abans d'efectuar una resposta o qualsevol acte.

Falta d'atenció: És la dificultat que té el nen per concentrar-se i mentenir l'atenció en tasques de llarga durada.

Estem davant d'un trastorn amb una incidència important entre els nostres nens d'etapa escolar. Aproximadament hi ha entre 1 i 3 nens hiperactius per aula.

Dins dels nens hiperactius, es poden distingir dos subgrups:

•  Aquells nens que presenten un predomini de problemes d'atenció.

•  Aquells nens que presenten un predomini de problemes d'impulsivitat i hiperactivitat .

Per tots és sabut que nens moguts i distrets sempre hi ha hagut. Per aquest motiu és important saber que per poder parlar de trastorn és necessari que els símptomes, o els comportaments que se'n deriven, es donin amb més freqüència i intensitat que en la resta d'infants i/o adolescents d'igual edat i que interfereixin de forma significativa en la vida quotidiana (a casa, a l'escola i en el seu entorn en general).

Quan parlem professionalment de nens hiperactius estem parlant de nens amb un conjunt de símptomes, que es poden presentar en diferents magnituds, que produeixen en el nen problemes tant a nivell comportamental com cognitiu i que afecten tant al desenvolupament socioemocional del nen com a la salut de la unitat familiar.

Tota aquesta incidència negativa del TDAH sobre el nen i els seu entorn es pot alleugerir i millorar amb el tractament cognitiu-comportamental. Milloraran els aspectes de regulació del comportament, les capacitats cognitives i els aspectes emocionals i relacionals, sempre fent una valoració prèvia per veure les àrees més afectades en cada cas i realitzant una intervenció individualitzada.Fonts:
¿Porqué me cuesta tanto aprender? Trastornos del aprendizaje. Dra. Anna Sans Fitó. Edebé.
Déficit de atención con hiperactividad. Manual para padres y educadores. Isabel Orjaes Villar. CEPE, S.L.
TDAH. Elegir colegio, afrontar deberes yprevenir el fracaso escolar. Isabel Orjales Villar. Edciones Pirámide.
Disclam. Asociación de Dislexia y otras dificultades de aprendizaje de Castilla-La Mancha. www.disclam.com
info@espaipersonal.com | 639 44 79 19
Tots els drets reservats a espai personal

 

 

 

Espai Personal tdah dislexia altres trastorns consducta adopcio reforç escolar tècniques d'estudi