inici
qui sóc
serveis
per saber-ne més
contacte
Dislèxia


La dislèxia és un trastorn en el funcionament d'algunes àrees del cervell encarregades del llenguatge, concretament, encarregades del procés de lectura. També es coneix com a dificultat específica de lectura.

Els nens amb dislèxia tenen una escolarització i intel·ligència normal, però seriosos problemes per assolir una lectura fluïda. Són nens que acostumen a tenir una lectura lenta, entretallada i costosa. Poden canviar lletres i síl·labes de lloc, ometre-les i, fins i tot, inventar-se paraules mentre fan el procés de lectura.

La dislèxia és el trastorn d'aprenentatge que ens trobem amb més freqüència a les nostres aules. Es calcula que entre un 5% i un 15% de la població la pateix.

Les manifestacions d'aquest trastorn aniran variant en funció de l'etapa escolar del nen, però a nivell general ens podrem trobar amb una sèrie d'indicis com els que s'indiquen a continuació, com a il·lustració. Evidentment, tenir dislèxia no significa haver de manifestar absolutament tots els indicadors, i tampoc el fet de tenir qualsevol d'aquests indicadors significa patir dislèxia.

Són nens que durant l'escolarització es poden trobar amb dificultats alhora de fer rimes, per associar el so amb la seva lletra corresponent, amb confusió de paraules que tenen un so similar. Dificultat pel deletreig, per llegir d'una manera fluïda, per llegir paraules desconegudes, per evocar el nom de les coses, per assolir un bon nivell d'ortografia o per estructurar correctament un text escrit. A totes aquestes dificultats hem d'afegir l'afectació de la comprensió lectora, ja que tot l'esforç invertit en el procés mecànic de la lectura afectarà negativament en la comprensió del text.

Malgrat la dislèxia és un trastorn que persisteix tota la vida, la reeducació i la potenciació d'altres habilitats compensaran els dèficits provocats tant en velocitat lectora com en el domini ortogràfic.
Fonts:
¿Porqué me cuesta tanto aprender? Trastornos del aprendizaje. Dra. Anna Sans Fitó. Edebé.
Déficit de atención con hiperactividad. Manual para padres y educadores. Isabel Orjaes Villar. CEPE, S.L.
TDAH. Elegir colegio, afrontar deberes yprevenir el fracaso escolar. Isabel Orjales Villar. Edciones Pirámide.
Disclam. Asociación de Dislexia y otras dificultades de aprendizaje de Castilla-La Mancha. www.disclam.com
info@espaipersonal.com | 639 44 79 19
Tots els drets reservats a espai personal

 

 

 

ESpai Personal tdah dislexia altres trastorns conducta adopcio reforç escolar tècniques d'estudi