inici
qui sóc
serveis
per saber-ne més
contacte
Trastorns de l'aprenentatge


A banda dels dos trastorns descrits i amb més prevalència en la població infantil (TDAH i dislèxia) existeixen altres, prou significatius per la seva repercussió en l'adquisició d'aprenentatges, però que aquí només els nombrarem i definirem breument.

Trastorn d'aprenentatge no verbal (TANV)

És el menys conegut dins dels TA. Els nens amb TANV mostren una gran habilitat lingüística i poden ser uns grans conversadors, però presenten dificultats en la coordinació d'activitats motores fines, en la percepció i en l'orientació espaial.

Són nens que es caracteritzen per ser maldestres en les activitats diàries (cordar-se les sabates, escriure, dibuixar, fer esport...). Tenen problemes en la codificació de la informació perceptiva i espaial (dificultats en realitzar trencaclosques, en interpretar mapes, en organitzar i distribuir l'escrit en un full en blanc....) I tenen dificultats en utilitzar i interpretar totes les habilitats implícites en les relacions socials com l'empatia, la doble intenció, la intuició o entendre els gestos i les expressions facials.

Trastorns del desenvolupament del llenguatge (TDL)

Es tracta d'uns trastorns del llenguatge que es caracteritzen per ser persistents en el temps i per interferir sempre en els aprenentatges escolars, encara que pot tenir una variabilitat en la severitat.

Les causes dels TDL estan en un mal funcionament de les àrees cerebrals que estan implicades en el procés lingüístic i sembla ser que té una base genètica.

Es considera que existeix algun d'aquests trastorns quan les competències lingüístiques del nen estan molt per sota tant de la seva capacitat intel·lectual com de les aptituds lingüístiques que tenen adquirides la resta de nens de la seva mateixa edat. Un nen amb TDL té problemes en seguir el ritme d'aprenentatge de la classe degut a les seves mancances i dificultats de llenguatge.

El pronòstic i tractament dels TDL és dífícil de generalitzar, donada l'heterogeneïtat d'aquests trastorns. El tractament haurà de ser individualitzat depenent del tipus i de la gravetat del trastorn.

Discalcúlia

Per tots és sabuda la dificultat que poden tenir les matemàtiques en l'entorn escolar i el baix rendiment que pot causar. Però, a banda d'aquests factors externs, existeix també la dificultat innata per entendre, processar i resoldre activitats numèriques i aritmètiques. Això és el que es coneix com a discalcúlia.

En el nen discalcúlic s'observen, ja des de petit, problemes en l'adquisició de conceptes numèrics bàsics i posteriorment en l'automatització de processos. Més endavant, tindrà dificultats en la resolució de problemes, cada vegada més complexos i amb més variables implicades, i arrossegarà un fracàs continuat en les matemàtiques.

Com sempre, la reeducació específica a les dificultats mostrades pel nen afavoriran l'èxit de la intervenció.

Disortografia

És la dificultat en l'escriptura. Principalment es manifesta amb un dèficit significatiu en l'ortografia.

La disortografia acostuma a estar associada a algun trastorn lector, però si apareix sense cap trastorn associat ,sigui lector o visual i amb un nivell intel·lectual adequat a l'edat cronològica del nen, aleshores parlarem d'un trastorn específic de l'ortografia.

Després d'una avaluació del nen, la reeducació es centrarà en aquells aspectes més deficitaris, començant pels aspectes més senzills per arribar a tractar a continuació els més complexos.

Disgrafia

La disgrafia és un trastorn de l'escriptura que pot afectar tant a la forma com al contingut.

Per una banda ens trobem amb una sèrie d'indicis més globals com poden ser la inadequació postural, premsió incorrecta del llapis o una velocitat d'escriptura inadequada (lenta o ràpida). Per altra banda estan els indicis més específics com per exemple lletres de grans mesures, inclinades, deformades, espai entre lletres inadequat (massa o massa poc), enllaços indeguts o lletres irreconeixibles. En definitiva, es tracta d'escrits difícils d'entendre.

El tractament ha d'estar dirigit a millorar les dificultats específiques que el nen tingui i que s'hagin detectat en l'avaluació prèvia.


Fonts:
¿Porqué me cuesta tanto aprender? Trastornos del aprendizaje. Dra. Anna Sans Fitó. Edebé.
Déficit de atención con hiperactividad. Manual para padres y educadores. Isabel Orjaes Villar. CEPE, S.L.
TDAH. Elegir colegio, afrontar deberes yprevenir el fracaso escolar. Isabel Orjales Villar. Edciones Pirámide.
Disclam. Asociación de Dislexia y otras dificultades de aprendizaje de Castilla-La Mancha. www.disclam.com
info@espaipersonal.com | 639 44 79 19
Tots els drets reservats a espai personal

 

 

 

Espai Personal tdah dislexia altres trastorns conducta adopcio reforç escolar tècniques d'estudi